Vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

11/09/2020

Mỗi một dự án xây dựng đều phát sinh rất nhiều vấn đề. Trong đó, vấn đề vệ sinh môi trường được quan tâm hơn cả. Để làm được điều này đòi hỏi công ty xây dựng công trình cần có chuyên môn sâu và có trách nhiệm cao trong việc thiết lập quy trình bảo vệ môi trường trong thi công.

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án trong thi công xây dựng công trình

Vệ sinh môi trường trong thi công dự án xây dựng là vấn đề mang tầm vóc xã hội. Thế nên các chủ dự án cần có cho mình trách nhiệm bảo vệ môi trường để không gây ảnh hưởng tới người dân sinh sống xung quanh công trình xây dựng.

 • Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trước khi thi công xây dựng công trình.
 • Bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Các nhà đầu tư dự án cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cho công trình của mình

Các nhà đầu tư dự án cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cho công trình của mình

 • Bố trí nhân sự phụ trách vệ sinh môi trường, Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
 • Khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình tiến hành đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường
 • Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường

2.Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình

Không chỉ chủ dự án mà nhà thầu thi công cũng cần thực hiện trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng:

 • Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu.
 • Xây dựng các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.
 • Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình vệ sinh công trình xây dựng, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường.
 • Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.

tăng cường vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

Tăng cường vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng

Tóm lại trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công và chủ dự án xây dựng công trình cần phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng:

 • Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường;
 • Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng
 • Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tham khảo các bài viết về vệ sinh công nghiệp sau xây dựng!

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0983 404 821

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...